Jaarlijkse Ledenvergadering

 • 08 Oct 2019
 • 19:30 - 21:30
 • Wagenoord (Maurits Sabbestraat 123, Mechelen)

In oktober is er weer de jaarlijkse statutaire vergadering. Het ‘oude’ bestuur is deels aan vergroting en deels aan vervanging toe. Het is tijd voor de verkiezing van enkele vacante functies. Dit zal gebeuren op de jaarlijkse statutaire vergadering op dinsdag 8oktober.


We herhalen de succesformule van vorige jaren en houden het officiële gedeelte zo kort mogelijk zo lang mogelijk te kunnen nakaarten over het voorbije triatlonweekend en het voorbije seizoen.


We hopen jullie allemaal te mogen begroeten om 19.30h stipt op onze NIEUWE vergaderlocatie: Wagenoord Eetbar (tegenover stadion van Racing Mechelen), Alvast een inspirerende locatie!.


De verkiesbare functies zijn:

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Bestuurslid 6

Secretaris (verkiesbaar oktober 2019)

Penningmeester (verkiesbaar oktober 2019)

De niet verkiesbare functies zijn:

Voorzitter (verkiesbaar oktober 2021)

Wie kan zich kandidaat stellen?

Men moet minstens 2 jaar lid zijn van SP&O om kandidaat bestuurslid te worden.

Kandidaturen kunnen per mail verstuurd worden pieter.van.de.velde@triatlonmechelen.be  en dit ten laatste op 1 oktober 2019!!!


Wie mag er stemmen?

Iedereen die op 7 oktober 2019 lid is van SP&O triatlonteam


Stemmingsprocedure:

De aanwezige leden met stemrecht geven kwijting aan de Raad van Bestuur over de gepresenteerde cijfers en de uitvoering van het gepresenteerde beleid. Deze stemming gebeurt door handopsteking.Agenda

 1. Welkomstdrink

 2. Officieel gedeelte

  • Verkiezing Bestuur

  • Begroting & lidgelden

  • Trainingen & planning seizoen

 3. Evaluatie triatlonweekend

 4. Drink

Praktisch

 • de ingang voor de algemene vergadering is via de eetbar in Wagenoord. Het adres is: Oscar van Kesbeeckstraat 38, 2800 Mechelen. Er zullen voldoende bordjes met pijlen voorzien worden zodat iedereen gemakkelijk de ingang vindt.
 • de presentatie zelf gaat door in de grote hal. Deze wordt een stuk verkleind dmv verrijdbare houten wanden
 • wij voorzien jetons,(2 jetons per persoon in het begin van de avond).
 • wanneer iemand geen jetons meer heeft kan hij/zij een drankje tegen betaling kopen aan de bar.


© SP&O Triatlon Team Mechelen vzw

Privacy verklaring

Powered by Wild Apricot Membership Software