Jaarlijkse Ledenvergadering

  • 04 Oct 2016
  • 19:30 - 21:30
  • De Foyer van 't Arsenaal

In oktober is er weer de jaarlijkse statutaire vergadering van SP&O-triatlonteam. Het ‘oude’ bestuur is deels aan vergroting en deels aan vervanging toe. Het is tijd voor de verkiezing van enkele vacante functies. Dit zal gebeuren op de jaarlijkse statutaire vergadering op 4 oktober.


We herhalen de succesformule van vorige jaren en houden het officiële gedeelte zo kort mogelijk zo lang mogelijk te kunnen nakaarten over het voorbije triatlonweekend en het voorbije seizoen.


We hopen jullie allemaal te mogen begroeten om 19.30h stipt op onze vergaderlocatie: De Foyer van het Arsenaal.


 De verkiesbare functies  De niet verkiesbare

Logistiek(kledij) (verkiesbaar oktober 2016)

Verantwoordelijke triatlonweekend (verkiesbaar oktober 2016)

Persverantwoordelijke (verkiesbaar oktober 2016)

Sponsoring (verkiesbaar oktober 2016)

Ondervoorzitter (verkiesbaar oktober 2016)


twee gewone bestuursleden voor een mandaat van 1jaar

Penningmeester (verkiesbaar oktober 2017)

Voorzitter (verkiesbaar oktober 2018)

Secretaris (verkiesbaar oktober 2018)


Verkiezingsprocedure


Wie kan zich kandidaat stellen?

Men moet minstens 2 jaar lid zijn van SP&O om kandidaat bestuurslid te worden.

Kandidaturen kunnen per mail verstuurd worden pieter.van.de.velde@triatlonmechelen.be  en dit ten laatste op 25 september 2016!!!


Wie mag er stemmen?

Iedereen die op 1 oktober 2016 lid is van SP&O triatlonteam


Stemmingsprocedure:

De aanwezige leden met stemrecht geven kwijting aan de Raad van Bestuur over de gepresenteerde cijfers en de uitvoering van het gepresenteerde beleid. Deze stemming gebeurt door handopsteking.


Agenda

1. Welkomstdrink

2. Officieel gedeelte

Verkiezing Bestuur

Begroting & lidgelden

Trainingen & planning seizoen

3. Evaluatie triatlonweekend

4. Drink


Plaats:

De Foyer van 't Arsenaal

Hanswijkstraat 63

2800 Mechelen

Ingang via Dijlepad in de Kruidtuin


ledenvergadering 2016 uitnodiging.pdf
© SP&O Triatlon Team Mechelen vzw

Privacy verklaring

Powered by Wild Apricot Membership Software